5 STYCZNIA 2024 PUBLICZNA ORGANIZACJA PRAW CZŁOWIEKA „OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA ZAKARPATIA” POWSTAŁA W UŻGORODZIE NA UKRAINIE

Автор | 23 Лютого, 2024

GO „PROWAZAHIST ZAKARPATTYA”, kod: 45274495. Ukraina, 88005, obwód zakarpacki, rejon Użgorod, miasto Użgorod, plac Kirila i Metodii, budynek 7. 94,99 Działalność pozostałych organizacji publicznych, n.v.i.u. (podstawowy) Data rejestracji: 05.01.2024 Numer rekordu: 1011141020000000904 Kierownik: Sydor Dimitrii Dimitrovich Adres e-mail: [email protected] Głównym kierunkiem działalności organizacji jest „realizacja i ochrona praw i wolności, zaspokajanie interesów społecznych, w szczególności… Читати далі »

5 JANVIER 2024 L’ORGANISATION PUBLIQUE DES DROITS DE L’HOMME « PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME TRANSCARPATHIA » A ÉTÉ CRÉÉE À UZHGOROD, UKRAINE

Автор | 23 Лютого, 2024

ALLEZ “PROVAZAHIST ZAKARPATTYA”, code : 45274495. Ukraine, 88005, région de Transcarpatie, district d’Uzhgorod, ville d’Uzhgorod, place Kirila et Methodia, bâtiment 7. 94.99 Activités d’autres organismes publics, n.v.i.u. (basique) Date d’inscription : 05.01.2024 Numéro d’enregistrement : 1011141020000000904 Chef : Sydor Dimitrii Dimitrovich Adresse email : [email protected] L’orientation principale de l’activité de l’organisation est « la mise en… Читати далі »

5. JANUAR 2024 DIE ÖFFENTLICHE MENSCHENRECHTSORGANISATION „SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE TRANSCARPATHIA“ WURDE IN USCHGOROD, UKRAINE, GEGRÜNDET

Автор | 23 Лютого, 2024

Gehen Sie zu „PROVAZAHIST ZAKARPATTYA“, Code: 45274495. Ukraine, 88005, Region Transkarpatien, Bezirk Uschgorod, Stadt Uschgorod, Kirila- und Methodia-Platz, Gebäude 7. 94,99 Aktivitäten anderer öffentlicher Organisationen, n.v.i.u. (Basic) Anmeldedatum: 05.01.2024 Datensatznummer: 1011141020000000904 Leiter: Sydor Dimitrii Dimitrovich E-Mail-Adresse: [email protected] Die Hauptrichtung der Tätigkeit der Organisation ist „Durchsetzung und Schutz der Rechte und Freiheiten, Befriedigung öffentlicher, insbesondere sozialer… Читати далі »

JANUARY 5, 2024 THE HUMAN RIGHTS PUBLIC ORGANIZATION “PROTECTION OF HUMAN RIGHTS TRANSCARPATHIA” WAS CREATED IN UZHGOROD, UKRAINE

Автор | 23 Лютого, 2024

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS TRANSCARPATHIA code: 45274495. / GO “PROVAZAHIST ZAKARPATTYA” Ukraine, 88005, Zakarpattia region, Uzhgorod district, Uzhgorod city, Kirila and Methodia square, building 7. 94.99 Activities of other public organizations, n.v.i.u. (basic) Date of registration: 05.01.2024 Record number: 1011141020000000904 Head: Sydor Dimitrii Dimitrovich Email address: [email protected] The main direction of the organization’s activity is… Читати далі »

5 СІЧНЯ 2024р. В УКРАЇНІ В УЖГОРОДІ СТВОРЕНА ПРАВОЗАХИСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ПРАВОЗАХИСТ ЗАКАРПАТТЯ» – “PROTECTION OF HUMAN RIGHTS TRANSCARPATHIA”

Автор | 23 Лютого, 2024

ГО «ПРАВОЗАХИСТ ЗАКАРПАТТЯ», код: 45274495. Україна, 88005, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, пл.Кирила і Мефодія, будинок 7. 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (основний) Дата реєстрації: 05.01.2024 Номер запису: 1011141020000000904 Керівник: Сидор Димитрій Димитрович Адреса електронної пошти:  [email protected] Головний напрям діяльності організації є «здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних та інших… Читати далі »